Brak flasha ;(

Get Adobe Flash player

Fiskalizacyjne ABC

Jak zacząć…
czyli kilka kroków, aby kupić dobrą kasę, zarejestrować ją w Urzędzie Skarbowym i skorzystać z 90% odliczenia od kwoty netto urządzenia (maksymalnie 700 zł.)

    1. Złóż w Dziale Kas Fiskalnych swojego US pisemne zgłoszenie o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, oraz o dacie rozpoczęcia ewidencjonowania.

Uwaga!!! Ile kas zgłosisz, od tylu odzyskasz 90% wartości netto!!!
Maksymalna kwota odliczenia na jedną kase to 700 zł.

  1. Wybierz właściwą kasę fiskalną. Jeśli nie wiesz jaką my Ci w tym pomożemy.
  2. Instalacja, szkolenie, programowanie u Ciebie w firmie.
  3. Autoryzowany serwisant dokona fiskalizacji Twojej kasy przed terminem podanym w zgłoszeniu do US.
  4. Wyślij do swojego US „ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJĄCEJ”. Masz na to 7 dni od dnia fiskalizacji.

Ta procedura pozwoli Ci przejść przez „fiskalizację” szybko i sprawnie.

Masz jeszcze wątpliwości? Jeśli tak, dzwoń.

Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Podstawowe pojęcia fiskalne:

KASA FISKALNA
urządzenia mające na celu ewidencjonowanie wysokości należnego podatku vat w procesie sprzedaży detalicznej towarów bądź usług osobom fizycznym.

MODUŁ FISKALNY
pamięć stała kasy fiskalnej, w której zapisywane są dane dotyczące transakcji przeprowadzonych na kasie fiskalnej (raporty dobowe) element kasy odpowiedzialny za wydruk paragonów.

FISKALIZACJA
Proces fiskalizacji kasy/drukarki jest to uruchomienie modułu pamięci fiskalnej i wpisanie do niej na stałe numeru NIP właściciela kasy. Numer ten będzie drukowany w nagłówku paragonu – w jego ostatniej linii..

DATA FISKALIZACJI
Data, przed upływem której podatnik zobowiązany jest zafiskalizować swoje urządzenie fiskalne. Fiskalizacja dokonywana jest przez autoryzowanego serwisanta kas fiskalnych.

DRUKARKA FISKALNA
urządzenia mające na celu ewidencjonowanie wysokości należnego podatku vat w procesie sprzedaży detalicznej towarów bądź usług osobom fizycznym, zawsze sprzężone z komputerem i zainstalowanym na nim programem sprzedaży

KOPIA PARAGONU
dokument nawijany na szpulkę zwijacza w mechanizmie drukującym urządzenia fiskalnego. Musi on być przechowywany przez podatnika przez okres co najmniej 5 lat.

KSIĄŻKA SERWISOWA
dokument urządzenia fiskalnego, służący do robienia adnotacji o awariach, naprawach, przeglądach okresowych dokonywanych w kasie lub drukarce. Jest koniecznym, by książka serwisowa znajdowała się w tym samym miejscu, w którym znajduje się kasa.

NUMER EWIDENCYJNY KASY
numer, pod którym dany egzemplarz kasy o danym numerze seryjnym i unikatowym, figuruje w ewidencji właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

NUMER SERYJNY (FABRYCZNY) KASY
niepowtarzalny numer danego egzemplarza kasy wypisany na jej tabliczce znamionowej.

NUMER UNIKATOWY
jest to indywidualny numer modułu pamięci fiskalnej zamontowanej w kasie/drukarce. Numer ten składa się z następujących znaków: trzech liter i następujących po nich 8 cyfr.

PARAGON
jest to dokument drukowany w wyniku dokonywania sprzedaży na kasie/drukarce fiskalnej. Powinien się znajdować na nim nagłówek zawierający dane firmy (nazwa firmy, adres instalacji kasy, nr NIP), opis transakcji (nazwa towaru, jego wartość, wysokość naliczonego podatku, suma transakcji), oraz numer unikatowy.

PLU
określenie towaru zaprogramowanego w bazie towarowej kasy. PLU ma przyporządkowany unikalny numer w bazie towarowej kasy; PLU musi mieć określoną stawkę podatku vat.

PRZEGLĄD OKRESOWY KASY FISKALNEJ
Przegląd okresowy kasy fiskalnej jest ustawowym obowiązkiem nałożonym na podatnika,
w wyniku którego właściciel kasy zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności funkcjonowania urządzenia fiskalnego w autoryzowanym serwisie kas fiskalnych. Jest on wykowywany co 12 miesięcy.

RAPORT DOBOWY
podsumowanie sprzedaży z całego dnia. Zawiera sumę sprzedaży za dany dzień, wysokość podatku w rozbiciu na stawki vat i stan gotówki w kasie. W myśl ustawy o kasach fiskalnych właściciel kasy ma obowiązek wykonywać raport dobowy w przypadku gdy w danej dobie była dokonywana sprzedaż. Raport ten powinien być wykonany tego samego dnia lub najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego.

RAPORT MIESIĘCZNY PEŁNY
raport na którym wyszczególnione są wszystkie raporty dobowe oraz ich podsumowanie za dany miesiąc. Raport ten powinien być wykonany ostatniego dnia miesiąca lub najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym.

Zobacz pliki PDF:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 w sprawie kas rejestrujących